Seneste nyheder

Referat af bestyrelsesmøde 26.02.2017

Til stede: Jochen Diekmann, Jørgen Beck, Rene Kramme, (ref)

Årets generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 18. april i Halhuset (hvis det er ledigt - René tjekker og booker).

Jochen og René sender snarest et overslag for kommende udgifter til vedligeholdelse af læbælte og hjertestarter til Jørgen, så det kan komme med i budgettet.

Punkter til generalforsamlingen udover de sædvanlige:

 • Forslag om indkøb og opsætning af skur samt stole og klapborde. Herunder etablering af skuretableringsudvalg. (Jørgen laver et udkast)
 • Opsætning af hjertestarter
 • Etablering af parcelforeninger (René laver et udkast til vedtægter, som Jonas forhåbentlig vil kigge igennem)
 • Sommerfest og nedsættelse af festudvalg (Jochen tovholder)

Indkaldelse udsendes 3 uger før.

Vi snakkede kort om etableringen af parcelforeninger og hvordan vi kunne dele den opsparing vi har.

Næste møde - ikke aftalt.

Posted by Rene Kramme on Tue, 28 Feb 2017

Referat af bestyrelsesmøde 24.01.2017

Til stede: Rene Kramme, Jochen Diekmann, Jørgen Beck (ref)

1. Ekstraordinær generalforsamling

Da vi vurderer, at en ekstraordinær generalforsamling vil ligge for tæt på ordinær generalforsamling, vælger vi at afholde en tidlig ordinær generalforsamling med forslag planlagt til ekstraordinær generalforsamling.
Dato: 28/3 kl. 19:30 i Halhuset
Forslag til dagsorden ud over standarddagsorden:

 1. Forslag om indkøb og opsætning af skur samt stole og klapborde. Herunder etablering af skuretableringsudvalg.
 2. Etablering af parcelforeninger
 3. Sommerfest og nedsættelse af festudvalg

Indkaldelse udsendes 3 uger før.

Rene undersøger omkring vedtægter og proces for etablering af parcelforeninger.
Jochen deltager i festudvalg og udformer forslag.
Næste møde: 26/2 kl. 16-17 ved Jørgen.

For referat 24/1-2017 / Jørgen 256

(Referat som pdf)

Posted by Rene Kramme on Tue, 21 Feb 2017

Referat af bestyrelsesmøde 06.12.2016

Til stede: Rene Kramme, Jochen Diekmann, Jørgen Beck (ref)

1. Skur:

Udvalget vurderer at de 2 foreslåede løsninger fra tømrermester Thomas Pedersen på hhv. kr. 104250,- med fundament og kr. 85750,- med lecafundament er for dyre og foreslår oprindelig billig løsning til ca. kr. 20000,- incl. møbler.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 7. februar, hvor der stilles forslag om en samlet løsning bestående af etablering af skuretableringsudvalg og billig løsning.
Indkaldelse 1 måned forud med mulighed for alternative forslag senest 14 dage før gnf.
Jørgen formulerer indkaldelse i december og sender til kommentering i bestyrelsen.

2. Hjertestarter:

Indkøbes og opsættes i maj måned. Jochen forestår indkøb og sørger for opsætning.

3. Eventuelt:

 • Henvendelse fra beboere i sorte rækkeboliger om vedligeholdelse af hegn. René har talt med vores gartner om at få det gjort i januar.
 • Henvendelse om ændret hældning på sti i samme område. Bestyrelsen mener ikke det er ejerforeningens opgave, da stien er i orden og ikke misligholdt.
 • Henvendelse fra XL Byg om konto etableret i ejerforeningens navn. Vi har ingen konto i ejerforeningens navn.
 • Rene har henvendt sig til kommunen og nabogrundejerforening om parcelforening. Emnet sættes på næste bestyrelsesmøde.

For referat 061216 / Jørgen 256

(Referat som pdf)

Posted by Rene Kramme on Wed, 7 Dec 2016

Referat af bestyrelsesmøde 13.10.2016

Tilstede: Jørgen, Jochen, Stine, René (ref)

1. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling

 1. Tidspunkt: i januar/februar.
 2. Sted: i halhuset eller Tranbjerg kro. René undersøger hvad det koster med et lille arrangement på Tranbjerg kro og hvornår det kan lade sig gøre.
 3. Dagsorden:
  • Oprettelse af parcelforening: vi fortsætter 2017 med nuværende ordning. Således afventer vi de nye ejere på den sidste storparcel, hvor de er ved at gå i gang med byggemodningen.
  • Bygning af skur og indkøb af borde og stole: Vi stemmer om tilbuddet Rikke og Pia er kommet med.
  • Vedtægtsændring: ny dato for generalforsamling. Bestyrelsen foreslår at vi fremover holder generalforsamling i forbindelse med sommerfesten, og derfor ændrer vedtægternes punkt 7.2 så fristen rykkes til 30. juni.

2. Hjertestarter:

Jochen har ikke haft kontakt med Mads, men har selv undersøgt det. De er lidt dyre, hvis de skal kunne holde til at hænge udendørs. Cirka kr. 15.500 inklusiv moms og monteringsbeslag. Den kan eventuelt placeres i skuret, hvis vi bygger sådan et. Vi har mandat fra generalforsamlingen til at købe en.

3. Skuret:

Rikke og René (270) skulle undersøge om det er lovligt at bygge et skur på fællesarealet ved siden af nr. 270 og hvilket type skur vi skal have. Vi har ikke hørt fra dem. Jørgen sender en mail til Rikke (og Pia som var forslagsstiller) og Jochen spørger Rikke. Deadline sættes til 1. december, så vi kan se på økonomien inden ekstraordinær generalforsamling i januar.

4. Oprettelse af parcelforeninger:

Vi aftalte, at vi til den ekstraordinære generalforsamling vil foreslå at vente med oprettelsen af parcelforeninger indtil der er nye boligejere på den sidste storparcel. Inden da skal vi finde ud af hvordan de oprettes, og hvordan forpligtelserne skal fordeles mellem grundejerforeningen og parcelforeningerne. RK skriver til kommunen og andre foreninger i området.

En mulighed kunne være at parcelforeningerne overtager alle ansvarsområder på nær de store fællesarealer med regnvandsbassinerne og tilhørende dræn. Stine spørger Jonas om han kan hjælpe med at finde ud af om vedtægternes punkt 3.3 betyder at vi ikke kan overdrage ansvaret for fællesområderne til parcelforeningerne.

(Referat som pdf)

Posted by Rene Kramme on Tue, 25 Oct 2016